Gyakori kérdések

Milyen biztosítást tartalmaz a bérleti díj?

1. Felelősség biztosítás:

Minden járművünk a hatályos olasz törvényeknek megfelelően az R.C.A. biztosítási fedezettel rendelkezik, amely garantálja a polgári jogi felelősségbiztosítást harmadik személyekkel szemben. A bérleti díj tartalmazza a hagyományos kárenyhítési (CDW) és lopásbiztosítási (TLW) szolgáltatást.

2. Teljes körű, 0% önrészű Platinum biztosítás:

A Platinum csomag biztosítja, hogy lopás (részleges lopás és lopási kísérlet) és egyéb kár (a jármű tetején,oldalán és alján keletkezett károk) esetén is az ügyfél önrésze elengedésre kerül. A jármű helytelen használatából, vagy gondatlanságból (pl. nyitva hagyott ajtók, vagy kocsiban hagyott indítókulcs, stb.) eredő károk kizárásra kerülnek.

A Platinum csomag tartalmazza a P.A.I. - Balesetvédelem és a Road Assistance Plus szolgáltatásokat is(lásd lentebb!).

Mire szolgál fedezetül a 100,- EUR kaució?

Amikor autót bérelsz, a kölcsönző cégnek kauciót kell letétbe helyeznie, mivel egy értékes áru használatát engedi át neked, és biztosnak kell lennie abban, hogy ez védve van. Mivel miáltalunk bérbevett autók bérleti díja teljeskörű, 0% önrészű Platinum biztosítást is tartalmazza így a kaució kizárólag a tele üzemanyagtartály és az elvárható tisztasággal nem leadott autók tankolásának és takarításának a fedezetére szolgál.

Ezen túlmenően, a kaució egy olyan pénzösszeg, amelynek a zárolásával az ügyfél bankkártyájának érvényességét is ellenőrzik.

A kölcsönző vállalja, hogy visszaadja az összeget, miután meggyőződött arról, hogy a jármű jó állapotban van, és a sofőr minden kötelezettségének eleget tett.

Mit jelent az, hogy „vagy hasonló”?

A „vagy hasonló” kifejezés azt jelzi, hogy előfordulhat, hogy a bérelt jármű nem pontosan olyan márka és modell, mint a megjelenített jármű, bár ugyanabból az autócsoportból származik, ami azt jelenti, hogy méretében és teljesítményében összehasonlítható lesz az adott járművel. A ténylegesen bérelt jármű a kért autócsoporton belül az adott időpontban rendelkezésre álló márkáktól és típusoktól függ. Amennyiben az Ön által kért autó csoportjában nem tudunk járművet biztosítani, a következő szabad autócsoportból felár nélkül biztosítunk egy járművet.

Mi az a P.A.I., amit a Platinum biztosítási csomag tartalmaz?

Biztosítja a járművezetőt sérülés, halál vagy maradandó fogyatékosság esetén. kártérítést nyújt a járművezetőnek sérülés vagy halál esetén, maximum € összeghatárig. 100 000,00; a kórházi költségeket előre meghatározott összeghatárig téríti meg; előírja, hogy kórházi tartózkodás esetén előre meghatározott maximális napi kártérítés, amely legfeljebb 360 napok és előre meghatározott maximális napi kártérítés a végtagok gipszelése esetén. végtagok.

A napi juttatások nem kumulálhatók. A holttest hazaszállítása esetén a kifizetett maximális visszatérítés egy előre meghatározott értékkel egyenlő. A fent leírt valamennyi visszatérítés csak a következő esetekben fizethető ki a járműben tartózkodó járművezetőt ért balesetek, míg az utasok a jármű felelősségbiztosítása által védettek.

Mi az a Road Assistance PLUS, amit a Platinum biztosítási csomag tartalmaz?

A Road Assistance Plus szolgáltatás fedezi az összes vontatási költséget a következő esetekben a vétkes baleset és minden egyéb, a baleset során bekövetkező eseményért. a bérleti időszak, az esetlegesen felmerülő szállítási költségek visszatérítésével a taxi 120,00 €-ig (nyugtával igazolható)

Mi tegyünk, ha megsérül az autónk?

Mivel a nálunk bérelt autók bérleti díja kivétel nélkül a legmagasabb biztosítási kategória (Platinum) díját is tartalmazza így nyugodtak lehetünk, hogy bárhol sérülés keletkezik az általunk használt autón(kivéve, ha ezeket vezetői gondatlanságból szereztük), akkor semmilyen kártérítéssel nem tartozunk a bérbeadó cég felé. Ha komolyabb a sérülés, de tudjuk tovvábra is használni az autót, akkor erről a voucheren lévő telefonszámon keresztül értesítsük a bérbeadót, hogy a ha esetleg az autó leadása után már be lenne foglalva egy másik ügyfél részére, akkor tudjanak időben másik személygépkocsiról gondoskodni. Egyébként a sérülés mikéntjéről a leadáskor egy rövid jegyzőkönyvet kérnek tőlünk, amiben le kell írjuk mikor, hol és milyen körülmények között szerezte a kocsi a sérülést.

Mit tegyünk, ha baleset történik?

Abban az esetben, ha a bérelt Gépjármű baleset szereplője/részese lesz, vagy balesetet okoz,még akkor is, ha a Gépjármű nem szenved kárt, az Ügyfél köteles az eseményt követő 24 órán belül értesíteni a Bérbeadó legközelebbi ügynökségét, valamint köteles kitölteni és elküldeni a baleseti bejelentő nyomtatványt, az Ügyféllel egyezményesen kötött biztosítási fedezet, vagy felelősségkorlátozás érvénytelenségének büntetése mellett.

Az előző bekezdésben meghatározott bejelentési és közlési kötelezettség elmulasztása esetén a felelősség teljes, vagy részleges korlátozása és/vagy kizárása a kár, lopás vagy tűz esetén, amelyet a Bérlő javára állapítottak meg, megszűnik, és a Bérlő felel a Bérbeadónak az elmulasztott vagy késedelmes közléssel kapcsolatban elszenvedett kárért is.

Abban az esetben, ha az ügyfél a balesetről szóló, mindkét fél által megfelelően aláírt baleseti bejelentő lapot mutat be, amelyen a balesetért való felelősséget egyértelműen csak az ellenérdekű fél vállalja, a Bérleti levélben szereplő önrész nem terheli az ügyfelet.

Az ebből eredő megnövekedett biztosítási költségek miatt, amennyiben az ügyfél balesetet okoz, vagy részben felelős a balesetért, a Noleggiare Díjszabásában meghatározott kötbért kell fizetni,a nagyobb kár sérelme nélkül, még abban az esetben is, ha a baleset kezeléséhez szükséges dokumentáció helytelen vagy elmulasztott kitöltése miatt. A szóban forgó kötbér (önrész a Bérlő által okozott, vagy részben a Bérlő által okozott balesetek esetében) abban az esetben is alkalmazandó, ha a Bérlő a felelősségkorlátozási/felelősségkizárási szolgáltatásokat megvásárolja. A baleset időpontjában a Bérlő a felelős az eseményért való felelősség helyes megállapításához szükséges bizonyítási elemek beszerzéséért.

Ennek érdekében a Bérlő a következőkre köteles: I. töltse ki a baleseti bejelentő űrlapot, vagy pedig kérje az illetékes hatóságok (Polizia Stradale, Carabinieri vagy Vigili Urbani) közreműködését, hogy azok jelentést készíthessenek; II. összegyűjti a jelenlévő tanúk nevét és címét; III. kérésre, akár később is, együttműködik a Bérbeadóval a baleset következtében indított esetleges perek kezelésében; IV. ne hagyja a járművet felügyelet nélkül és megfelelő védelem nélkül.

Milyen állapotban kell visszaadjuk az autót?

Az autót a bérleti időszak végeztével nem kell kitakarítani, de a leadása előtt minden szemetet távolítsunk el a kocsi belső teréből és lehetőleg rázzuk ki a szőnyegeket is (külön ajánlott ez a tengerparti nyaralóknak)! Az autót minden esetben tele üzemanyagtartállyal adjuk le kivéve, ha nem úgy kaptuk és ezt az átvételkor jeleztük is az autót átadó munkatársnak!

Mikor szabadul fel a 100,- EUR kaució?

Ha minden rendben van(tele az üzemanyagtartály és nem penetránsan koszos a kocsi belseje), akkor a kauciót akár azonnal, de max. 10 napon belül feloldják. Ez hosszabb munkaszüneti időszakokban(például Karácsony), vagy amikor a kölcsönző cégnél forgalmas időszak van fordulhat elő. Tapasztalataink szerint sajnos nagyon gyakran előfordul, hogy a zárolás feloldásáról szóló üzenet megküldése ellenére ügyfeleink bankjai, csak hetek múlva szabadítják azt fel.

Ha a kauciót 30napon belül nem kapja vissza , akkor vegye fel velünk a kapcsolatot ! Amennyiben nem a Bérbeadó hibájából történt az eset, amit a zárolás feloldásának napját igazoló dokumentum megküldésével bizonyítunk, úgy sajnos 20,- EUR díjat számolunk fel az ügyfélnek, amelyet követelhet a számlát vezető bankjától.

Mi történik, ha késik a repülőjáratunk így nem tudjuk a megjelölt időben átvenni az autót?

Abban az esetben, ha az ügyfél a foglalási időnél később érkezik a pulthoz, a gépkocsit a tervezett átvételi idő után legfeljebb 59 percig tartják rendelkezésre,de a Repülőtéri foglalások esetén a kocsit a járat megérkezését követően 59 percig tartják! Amennyiben egy járat érkezése a repülőtér zárási ideje utánra esik, a Bérbeadó személyzete legkésőbb 01:00 óráig várakozhat, de ebben az esetben a munkaidőn kívüli szolgáltatásért a bérleti szerződésben meghatározott díjat (50,- EUR/óra) kell fizetni. A munkaidőn kívüli szolgáltatás igényelhető a Key-Box önkiszolgáló visszavételi szolgáltatást nem kínáló állomásokon is.

Foglalás lemondása

A foglalási díjnak a bérleti idő megkezdése előtt 24 órával be kell érkeznie a foglalást visszaigazoló válaszlevélben szereplő bankszámlára. Ha ez nem történik meg a foglalás automatikusan törlődik és az ügyféllel szemben semmilyen kártérítési igényt nem támasztunk ! Amennyiben a foglalási díj átutalása megtörténik, de az ügyfél bármilyen oknál fogva nem tudja a szolgáltatást igénybe venni, de azt minimum 24 órával a bérleti idő megkezdése előtt jelzi felénk, akkor a foglalási díjat 100%-ban kreditek formájában jóváírjuk és ezt a legközelebbi foglalásánál felhasználhatja, vagy kérheti annak visszautalását is. Ez utóbbi esetben a banki költséget (cca.3,50 EUR) levonjuk. 24 órán belüli lemondás esetén a foglalási díjat nem térítjük vissza!

Mi történik, ha elveszítjük az indító kulcsot, vagy kártyát?

A kapcsolattartó telefonszámok egyikén vegyék fel velünk a kapcsolatot. Munkanapokon 8-18 óra között tudjuk továbbítani a kulcs pótlására vonatkozó igényt. Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon ez nem lehetséges! Maga a pótkulcs díja 500,- EUR, amelyhez még hozzáadódik a kulcs helyszínre szállításának, vagy az autónak a felvevőhelyre történő visszaszállításának a díja is, amely természetesen függ az autó és az irodánk távolságától és az erre ráfordított időtől is.

Mi történik, ha elveszítjük az autó okmányait?

50,- EUR kártérítést kell fizetni.

Mi történik, ha elhagyjuk az autó rendszámtábláját?

500,- EUR kártérítést kell fizetni táblánként.

Mi történik, ha elveszítjük a gyermekülést, vagy a hóláncot?

170,- EUR kártérítést kell fizetni mind a két esetben.

Mi történik, ha a bérelt autóval engedély nélkül elhagyjuk Olaszország területét?

500,- EUR kártérítést kell fizetni (az autók műholdas nyomkövetővel szereltek).

Mi történik, ha elveszítjük az elakadás jelző háromszöget?

20,- EUR kártérítést kell fizetni.

Mire figyeljünk az autó átvételekor?

Mivel teljes körű, 0% önrészű Platinum biztosítást tartalmaz a bérleti díj, így az autó átvételénél nem szükséges dokumentálni az esetleges meglévő sérüléseket se a karosszérián, sem a belső térben!

Mindenképpen ellőnőrizzük viszont, hogy az üzemanyagtartály tele van-e és ha nincs jelezzük ezt az autót átadó munkatársnak, akinek kötelessége rögzíteni a szerződésben, hogy milyen töltöttségű volt az átvett autó üzemanyagtartálya, ugyanis csak ugyannyira vagyunk kötelesek visszatötlteni azt majd a leadáskor is.

Megjegyzés

A Sandalo S.R.L (kiricar.it) és az autókat szolgáltató Noleggiare S.R.L (noleggiare.it) a változtatások jogát fenntartja. Előfordulhat, hogy a gyakori kérdésekre megfogalmazott válaszok (abba foglalt árak és információk) már nem helytállóak. Ha kérdésére nem kapott választ vagy pontosítani szeretné az itt olvasottakat, kérjük keressen minket elérhetőségeink egyikén!