Gyakori kérdések

Milyen biztosítást tartalmaz a bérleti díj?

1. Felelősség biztosítás:

Minden járművünk a hatályos olasz törvényeknek megfelelően az R.C.A. biztosítási fedezettel rendelkezik, amely garantálja a polgári jogi felelősségbiztosítást harmadik személyekkel szemben. A bérleti díj tartalmazza a hagyományos kárenyhítési (CDW) és lopásbiztosítási (TLW) szolgáltatást.

2. Teljes körű, 0% önrészű Platinum biztosítás:

A Platinum csomag biztosítja, hogy lopás (részleges lopás és lopási kísérlet) és egyéb kár (a jármű tetején,oldalán és alján keletkezett károk) esetén is az ügyfél önrésze elengedésre kerül. A jármű helytelen használatából, vagy gondatlanságból (pl. nyitva hagyott ajtók, vagy kocsiban hagyott indítókulcs, stb.) eredő károk kizárásra kerülnek.

A Platinum csomag tartalmazza a P.A.I. - Balesetvédelem és a Road Assistance Plus szolgáltatásokat is(lásd lentebb!).

Mire szolgál fedezetül a 100,- EUR kaució?

Autóbérlés során, a kölcsönző cégnek kauciót kell letétbe helyeznie, mivel a cég egy értékes áru használatát engedi át önnek, és a meg kell bizonyosodnia az autó fedezetéről. Mivel a miáltalunk bérbevett autók bérleti díja teljeskörű, 0% önrészű Platinum biztosítást is tartalmazza így a kaució kizárólag a tele üzemanyagtartály és az elvárható tisztasággal nem leadott autók tankolásának és takarításának a fedezetére szolgál.

Ezen túlmenően, a kaució egy olyan pénzösszeg, amelynek a zárolásával az ügyfél bankkártyájának érvényességét is ellenőrzik.

A kölcsönző vállalja, hogy visszaadja az összeget, miután meggyőződött arról, hogy a jármű jó állapotban van, és a sofőr minden kötelezettségének eleget tett.

Mit jelent az, hogy „vagy hasonló”?

A „vagy hasonló” kifejezés azt jelzi, hogy előfordulhat, hogy a bérelt jármű nem pontosan olyan márka és modell, mint a megjelenített jármű, bár ugyanabból az autócsoportból származik, ami azt jelenti, hogy méretében és teljesítményében összehasonlítható lesz az adott járművel. A ténylegesen bérelt jármű a kért autócsoporton belül az adott időpontban rendelkezésre álló márkáktól és típusoktól függ. Amennyiben az Ön által kért autó csoportjában nem tudunk járművet biztosítani, a következő szabad autócsoportból felár nélkül biztosítunk egy járművet.

Mi az a P.A.I., amit a Platinum biztosítási csomag tartalmaz?

Biztosítja a járművezetőt sérülés, halál vagy maradandó fogyatékosság esetén. kártérítést nyújt a járművezetőnek sérülés vagy halál esetén, maximum € összeghatárig. 100 000,00; a kórházi költségeket előre meghatározott összeghatárig téríti meg; előírja, hogy kórházi tartózkodás esetén előre meghatározott maximális napi kártérítés, amely legfeljebb 360 napok és előre meghatározott maximális napi kártérítés a végtagok gipszelése esetén. végtagok.

A napi juttatások nem kumulálhatók. A holttest hazaszállítása esetén a kifizetett maximális visszatérítés egy előre meghatározott értékkel egyenlő. A fent leírt valamennyi visszatérítés csak a következő esetekben fizethető ki a járműben tartózkodó járművezetőt ért balesetek, míg az utasok a jármű felelősségbiztosítása által védettek.

Mi az a Road Assistance PLUS, amit a Platinum biztosítási csomag tartalmaz?

A Road Assistance Plus szolgáltatás fedezi az összes vontatási költséget a következő esetekben a vétkes baleset és minden egyéb, a baleset során bekövetkező eseményért. a bérleti időszak, az esetlegesen felmerülő szállítási költségek visszatérítésével a taxi 120,00 €-ig (nyugtával igazolható)

Mi tegyünk, ha megsérül az autónk?

Mivel a nálunk bérelt autók bérleti díja kivétel nélkül a legmagasabb biztosítási kategória (Platinum) díját is tartalmazza így nyugodtak lehetünk, hogy bárhol sérülés keletkezik az általunk használt autón(kivéve, ha ezeket vezetői gondatlanságból szereztük), akkor semmilyen kártérítéssel nem tartozunk a bérbeadó cég felé. Ha komolyabb a sérülés, de tudjuk tovvábra is használni az autót, akkor erről a voucheren lévő telefonszámon keresztül értesítsük a bérbeadót, hogy a ha esetleg az autó leadása után már be lenne foglalva egy másik ügyfél részére, akkor tudjanak időben másik személygépkocsiról gondoskodni. Egyébként a sérülés mikéntjéről a leadáskor egy rövid jegyzőkönyvet kérnek tőlünk, amiben le kell írjuk mikor, hol és milyen körülmények között szerezte a kocsi a sérülést.

Mit tegyünk, ha baleset történik?

Abban az esetben, ha a bérelt Gépjármű baleset szereplője/részese lesz, vagy balesetet okoz,még akkor is, ha a Gépjármű nem szenved kárt, az Ügyfél köteles az eseményt követő 24 órán belül értesíteni a Bérbeadó legközelebbi ügynökségét, valamint köteles kitölteni és elküldeni a baleseti bejelentő nyomtatványt, az Ügyféllel egyezményesen kötött biztosítási fedezet, vagy felelősségkorlátozás érvénytelenségének büntetése mellett.

Az előző bekezdésben meghatározott bejelentési és közlési kötelezettség elmulasztása esetén a felelősség teljes, vagy részleges korlátozása és/vagy kizárása a kár, lopás vagy tűz esetén, amelyet a Bérlő javára állapítottak meg, megszűnik, és a Bérlő felel a Bérbeadónak az elmulasztott vagy késedelmes közléssel kapcsolatban elszenvedett kárért is.

Abban az esetben, ha az ügyfél a balesetről szóló, mindkét fél által megfelelően aláírt baleseti bejelentő lapot mutat be, amelyen a balesetért való felelősséget egyértelműen csak az ellenérdekű fél vállalja, a Bérleti levélben szereplő önrész nem terheli az ügyfelet.

Az ebből eredő megnövekedett biztosítási költségek miatt, amennyiben az ügyfél balesetet okoz, vagy részben felelős a balesetért, a Noleggiare Díjszabásában meghatározott kötbért kell fizetni,a nagyobb kár sérelme nélkül, még abban az esetben is, ha a baleset kezeléséhez szükséges dokumentáció helytelen vagy elmulasztott kitöltése miatt. A szóban forgó kötbér (önrész a Bérlő által okozott, vagy részben a Bérlő által okozott balesetek esetében) abban az esetben is alkalmazandó, ha a Bérlő a felelősségkorlátozási/felelősségkizárási szolgáltatásokat megvásárolja. A baleset időpontjában a Bérlő a felelős az eseményért való felelősség helyes megállapításához szükséges bizonyítási elemek beszerzéséért.

Ennek érdekében a Bérlő a következőkre köteles: I. töltse ki a baleseti bejelentő űrlapot, vagy pedig kérje az illetékes hatóságok (Polizia Stradale, Carabinieri vagy Vigili Urbani) közreműködését, hogy azok jelentést készíthessenek; II. összegyűjti a jelenlévő tanúk nevét és címét; III. kérésre, akár később is, együttműködik a Bérbeadóval a baleset következtében indított esetleges perek kezelésében; IV. ne hagyja a járművet felügyelet nélkül és megfelelő védelem nélkül.

Milyen állapotban kell visszaadjuk az autót?

Az autót a bérleti időszak végeztével nem kell kitakarítani, de a leadása előtt minden szemetet távolítsunk el a kocsi belső teréből és lehetőleg rázzuk ki a szőnyegeket is (külön ajánlott ez a tengerparti nyaralóknak)! Az autót minden esetben tele üzemanyagtartállyal adjuk le kivéve, ha nem úgy kaptuk és ezt az átvételkor jeleztük is az autót átadó munkatársnak!

Mikor szabadul fel a 100,- EUR kaució?

Ha minden rendben van(tele az üzemanyagtartály és nem penetránsan koszos a kocsi belseje), akkor a kauciót akár azonnal, de max. 10 napon belül feloldják. Ez hosszabb munkaszüneti időszakokban(például Karácsony), vagy amikor a kölcsönző cégnél forgalmas időszak van fordulhat elő. Tapasztalataink szerint sajnos nagyon gyakran előfordul, hogy a zárolás feloldásáról szóló üzenet megküldése ellenére ügyfeleink bankjai, csak hetek múlva szabadítják azt fel.

Ha a kauciót 30napon belül nem kapja vissza , akkor vegye fel velünk a kapcsolatot ! Amennyiben nem a Bérbeadó hibájából történt az eset, amit a zárolás feloldásának napját igazoló dokumentum megküldésével bizonyítunk, úgy sajnos 20,- EUR díjat számolunk fel az ügyfélnek, amelyet követelhet a számlát vezető bankjától.

Mi történik, ha késik a repülőjáratunk így nem tudjuk a megjelölt időben átvenni az autót?

Abban az esetben, ha az ügyfél a foglalási időnél később érkezik a pulthoz, a gépkocsit a tervezett átvételi idő után legfeljebb 59 percig tartják rendelkezésre,de a Repülőtéri foglalások esetén a kocsit a járat megérkezését követően 59 percig tartják! Amennyiben egy járat érkezése a repülőtér zárási ideje utánra esik, a Bérbeadó személyzete legkésőbb 01:00 óráig várakozhat, de ebben az esetben a munkaidőn kívüli szolgáltatásért a bérleti szerződésben meghatározott díjat (50,- EUR/óra) kell fizetni. A munkaidőn kívüli szolgáltatás igényelhető a Key-Box önkiszolgáló visszavételi szolgáltatást nem kínáló állomásokon is.

Foglalás lemondása

A foglalási díjnak a bérleti idő megkezdése előtt 24 órával be kell érkeznie a foglalást visszaigazoló válaszlevélben szereplő bankszámlára. Ha ez nem történik meg a foglalás automatikusan törlődik és az ügyféllel szemben semmilyen kártérítési igényt nem támasztunk ! Amennyiben a foglalási díj átutalása megtörténik, de az ügyfél bármilyen oknál fogva nem tudja a szolgáltatást igénybe venni, de azt minimum 24 órával a bérleti idő megkezdése előtt jelzi felénk, akkor a foglalási díjat 100%-ban kreditek formájában jóváírjuk és ezt a legközelebbi foglalásánál felhasználhatja, vagy kérheti annak visszautalását is. Ez utóbbi esetben a banki költséget (cca.3,50 EUR) levonjuk. 24 órán belüli lemondás esetén a foglalási díjat nem térítjük vissza!

Mi történik, ha elveszítjük az indító kulcsot, vagy kártyát?

A kapcsolattartó telefonszámok egyikén vegyék fel velünk a kapcsolatot. Munkanapokon 8-18 óra között tudjuk továbbítani a kulcs pótlására vonatkozó igényt. Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon ez nem lehetséges! Maga a pótkulcs díja 500,- EUR, amelyhez még hozzáadódik a kulcs helyszínre szállításának, vagy az autónak a felvevőhelyre történő visszaszállításának a díja is, amely természetesen függ az autó és az irodánk távolságától és az erre ráfordított időtől is.

Mi történik, ha elveszítjük az autó okmányait?

50,- EUR kártérítést kell fizetni.

Mi történik, ha elhagyjuk az autó rendszámtábláját?

500,- EUR kártérítést kell fizetni táblánként.

Mi történik, ha elveszítjük a gyermekülést, vagy a hóláncot?

170,- EUR kártérítést kell fizetni mind a két esetben.

Mi történik, ha a bérelt autóval engedély nélkül elhagyjuk Olaszország területét?

500,- EUR kártérítést kell fizetni (az autók műholdas nyomkövetővel szereltek).

Mi történik, ha elveszítjük az elakadás jelző háromszöget?

20,- EUR kártérítést kell fizetni.

Mire figyeljünk az autó átvételekor?

Mivel teljes körű, 0% önrészű Platinum biztosítást tartalmaz a bérleti díj, így az autó átvételénél nem szükséges dokumentálni az esetleges meglévő sérüléseket se a karosszérián, sem a belső térben!

Mindenképpen ellőnőrizzük viszont, hogy az üzemanyagtartály tele van-e és ha nincs jelezzük ezt az autót átadó munkatársnak, akinek kötelessége rögzíteni a szerződésben, hogy milyen töltöttségű volt az átvett autó üzemanyagtartálya, ugyanis csak ugyannyira vagyunk kötelesek visszatötlteni azt majd a leadáskor is.

Mi történik, ha tele tankkal kaptuk az autót és nem tele tankkal adjuk le?

Mivel ez jelentős időkiesést okozó probléma nekünk bérbeadóknak főleg szezonban, amikor 30 percünk van az autó takarítására, külső mosására a következő ügyfélig a hiányzó üzemanyag mennyiségétől függetlenül pótdíj kerül felszámolásra, amit a kaució terhére érvényesítünk. A Refuelling Service díja: 35,- EUR + a hiányzó üzemanyag ára. Azt tudjuk tanácsolni, hogy a leadás helyétől 20 km-en belül tankoljuk tele az autót amit a töltő pisztoly kattanása jelez, amihez ma már az interneten a https://www.google.hu/maps/ segítségével könnyen megtaláljuk a megfelelőt. Általánosságban elmondható, hogy az összes autónk üzemanyagszint jelzője úgy gyárilag úgy van kalibrálva, hogy csak 10%-os hiányt meghaladó mérték után mozdul el a maximális értékről, tehát van tolerancia.

Megjegyzés

A Sandalo S.R.L (kiricar.it) és az autókat szolgáltató Noleggiare S.R.L (noleggiare.it) a változtatások jogát fenntartja. Előfordulhat, hogy a gyakori kérdésekre megfogalmazott válaszok (abba foglalt árak és információk) már nem helytállóak. Ha kérdésére nem kapott választ vagy pontosítani szeretné az itt olvasottakat, kérjük keressen minket elérhetőségeink egyikén!